Знаете ли българските лафове?

В днешния материал за деца с добро владеене на български език ще намерите забавни задачи с популярни български идиоматични изрази

Знаете ли, че всеки език умее да съхрани по специфичен начин натрупаната през вековете житейска мъдрост чрез пословици и поговорки, но също и чрез фразеологизми и идиоми – изрази, чието значение е несводимо до сбора от значенията на съставящите ги думи. Тяхната експресивност и колорит трудно могат да бъдат конкурирани. Вие колко често си „късате нервите“ с лудориите на децата? Или може би те умеят да Ви „извадят душата с памук“? Тези изрази са едновременно най-забавната, но и най-трудната част при усвояването на един език. На всекиго понякога се случва да гледа като паднал от небето, нали? И особено когато познаваш думите, които чуваш, а от тях не можеш да сглобиш никакъв смисъл – чисто и просто глупости на търкалета. За да не се случва това на Вашите деца, предложете им да поработят с днешния езиков материал за популярни фразеологизми в българския език – може да им се запали фитилът.

Качете се на самолета и проверете знанията си: