За Web Читалище

Web читалище е място за творчество и учене, където децата имат възможност да се потопят в българския живот такъв, какъвто е той днес. Мисията ни е да приобщаваме децата с български корени към съвременния език, културата и изкуството на България като им осигурим обучение по български език като втори чрез творчески ателиета и индивидуални консултации.

За нас и за нашата мисия

Web Читалище е резултат от желанието ни да разширим границите на България, но не географски, а културно. Името „читалище“ не е случайно. То говори за амбицията да се продължи една уникална българска традиция в дигиталната ера.  Обединявайки обич към българския език и подкрепа на просветата, читалищната традиция създава и възможности да се предложат на любознателните най-различни клубове по интереси.

В нашите дигитални ателиета предлагаме на децата и юношите да се занимават с неща, които са им интересни, вълнуват въображението им и изкушават творческите им способности. Но с една важна подробност:

 Общуването ще става на добър български език.

Подобно преподаване е подчинено на съвременната тенденция за геймизация на обучението. Но то отговаря в пълна степен и на старото правило „Поучавайки, да забавляваме“. С това целим да създадем емоционален и интелектуален мотив за децата да учат с удоволствие. Искаме да им дадем възможност да развиват своите таланти, като същевременно използват българския език. И то като гъвкаво средство в практически ситуации, за да го подобряват косвено и неусетно.

Различните ателиета

се ръководят от изтъкнати специалисти от всички сфери на знанието,  културата и изкуството, от технологиите и компютърните игри. Те не изискват излишни теоретични знания. Предлагат максимално функционална, въвлечена в практически дейности информация, игрови ситуации, състезателност,  творчески инициативи на самите деца, забавни занимания. Групите в тях са съобразени не само с интересите и талантите, а и в съответствие с  възрастта  и с нивото на владеене на езика на всеки участник.

Учителите и ръководителите на отделните ателиета са специалисти в съответната област. Но нивото на български език се наблюдава, консултира и развива от професионални учители филолози според индивидуалния профил на всяко дете или юноша.

Надяваме се, че подобен тип интересно и даващо простор на талантите учене неусетно би въвлекло децата и юношите в съвременната българска култура. То би им дало информация за обществения живот в страната, за медиите, индустрията и предприемачество, спорта, образованието и университетите, за съдбата на други български общности.

А що се отнася до обучението по български език като втори:

Не по-малко важно е нашето разбиране, че в обучението на децата с български корени следва да се приложи различен от академичния подход, залегнал в институционалните програми и трансформиран в практика в повечето български училища в и извън България. Същевременно българският за тях не е напълно чужд – те имат досег с него у дома или при българските си роднини. Затова ние подхождаме към преподаването на български като втори език – обогатяваме езиковия опит на децата извън обичайната му семейна среда. Поставяме ги в реални комуникативни условия и им подаваме ръка, когато е необходимо.

дете мисли за различни ателиета
Участието в клубове по интереси

дава възможност на всяко дете да развие талантите си. В тях на фокус са единствено знанията и уменията, тематично свързани с избраното ателие. Нашите водещи ще предават  опита си в дадена сфера, но също така ще им осигурят среда за лична изява и ще насърчат участието им на български език. Тук основна цел е общуването, а не езиковата коректност. Обучението по български език като втори/чужд е изцяло в ръцете на нашите филолози и се случва в отделни индивидуални срещи.

учител по български език като чужд
Индивидуалните консултации по български език

осигуряват персонализирано знание по български език на всяко дете. Ние отчитаме спецификата на обучение по български език като втори и сме убедени, че то трябва да се случва по различен начин от съществуващите програми за българските училища – то трябва да е интерактивно, приложно и емоционално ангажирано.

Повече подробности за нашия подход можете да научите тук.

За нас Web Читалище е зона на свобода от напрежение и притеснения, в която българският език свързва всички ни с невидимите връзки на приятелството.

деца общуват на български език като чужд
Непринуденото общуване на български език

дава самочувствие и увереност на децата, че знаят и могат.

За нас е важно децата да се убедят в способността си да изразят себе си и да бъдат разбрани, въпреки че за тях българският език е втори. Ние искаме да ги убедим, че да говориш на български не е трудно, нито е страшно, а е вълнуващо, обогатяващо и полезно.

Запознайте се с нашия екип

В Web Читалище сме събрали екип от ентусиазирани специалисти в различни области, които имат богат опит и знаят как да споделят знанията и уменията си с деца.

Нашият екип

Благодарение на тази програма успях да намеря призванието си, да получа дори повече от необходимата ми подготовка за университета и да се чувствам сигурна в това, което правя.

Кристина Стайкова

Ученик

Благодарение на тази програма успях да намеря призванието си, да получа дори повече от необходимата ми подготовка за университета и да се чувствам сигурна в това, което правя.

Кристина Стайкова

Ученик