Как подобряват българския си език децата в Web Читалище?

В тази статия ще разберете подробности за обучението по български език като втори на децата от българските общности по света

Защо говорим за обучение по български език като втори?

В последните години все повече деца с български корени се раждат извън България. Те живеят и учат в среда, в която българският език е често езикът на семейството или на роднините, с които децата общуват. Българският в тези случаи най-общо е език, който няма официално представителство – няма образователни, културни, творчески, спортни или държавни институции, в които той да се практикува. Това налага към неговото изучаване да се подхожда като към изучаване на втори език – езикът или един от езиците на малката общност, в която детето расте, и който е различен от езикът на голямата общност, която доминира в дадена държава.

 

Каква е разликата?

Изучаването на български език като втори има специфични характеристики, които са различни както от изучаването на български език като чужд, така и от изучаването на български като роден. Ние знаем това и сме съобразили подхода си с този факт.

 

На какви принципи в езиковото обучение по български език се осланяме?

Обучението по български език в Web Читалище следва принципите на интерактивното обучение и затова се осъществява в две паралелни дейности – участие в творческо ателие според интересите на всяко дете и консултации по български език.

 

Защо предлагаме участие в творчески ателиета, а не просто групови уроци по български?

Целта на творческите ателиета е да дадат на децата възможност да общуват на български език помежду си и с професионалната подкрепа на преподавател да усвояват знания, които да приложат веднага в съответен реален контекст. Ние сме убедени, че когато децата сами изберат сферата на общуване, в която ще участват, това снема напрежението от стандартния формат на обучение, в който те са винаги поставени в ролята на изпитвани, и в който техният интерес и въображение не играят активна роля. Ние искаме да бъде обратното – децата да използват своя талант, за да се забавляват и учат с удоволствие.

 

Как се осъществява обучението по български език като втори/чужд?

Консултациите по български в Web Читалище са форма на индивидуални уроци за всяко дете, посещаващо поне едно от нашите ателиета.

 

Как решаваме каква индивидуална програма да следваме в работата си с дете от българските общности по света?

Докато специалистите по различни творчески направления им предлагат разнообразни и полезни знания за света в своите ателиета, нашите учители по български език ще анализират тяхното представяне. Те ще очертаят специфичните им потребности. Учителите ще изготвят напълно индивидуални материали за работа – без излишни теоретични знания, максимално функционални и съобразени с индивидуалното ниво на владеене на езика на всяко дете.

 

Какви са основните правила за индивидуалните консултации по български език като втори?

Провеждането на консултациите по български език се планира съвместно с всеки ученик. Естествено, с оглед на удобството на преподавателя и курсиста. Учениците ще получат информация за всички възможни за учителя часове за провеждане на консултации в началото на всяко ателие. Така ще могат да съставят цялостната си програма за времето, което ще прекарат в Web Читалище.

Общият брой на консултации по български език на месец за всяко дете, които посещава, е две. Това не зависи от броя ателиета, за което е записано. Всяка консултация продължава 30 мин. Тя включва дискусия и обяснение на характерните пропуски в употребите на българския език на ученика. Също така упражнения по изготвени индивидуални за целта материали и указания за работа с материалите, подготвени за самостоятелна работа.

Цялото обучение по български език е съобразено с възможностите и нуждите на ученика, не следва никоя от известните системи за обучение, нито учебните програми по български език като втори. Всички материали, с които работим в Web Читалище, са авторски. Ние ежеседмично публикуваме безплатни материали за обучение по български език. Може да ги видите тук.

 

А ако имате нужда от повече уроци по български език?

Ако някой ученик се нуждае от повече или по-целенасочена работа по български език, може да запише допълнителни часове по български език срещу заплащане. Допълнителните часове се провеждат с продължителността на стандартен учебен час – 45 мин.

Въз основа на дългия си опит в преподаването, ние сме убедени, че пътят към учението минава през забавлението. Затова поехме по него. Последвайте ни и Вие!