Разказ по картинки по приказката „Дядо вади рапя“

Безплатният ни материал тази седмица е за децата билингви на възраст от 3 до 8 години.

И тази седмица оставаме верни на ангажимента си да публикуваме безплатен образователен ресурс за децата с български корени по света. Той цели да развие умението за говорене у малките и децата в ранна ученическа възраст, но дава възможност и създаване на писмен текст.
И тази събота сме се опитали да обхванем повече от една възрастова група. Знаем, че когато българският е езикът само на един от родителите в семейството, възрастта не е единственият фактор, определящ нивото им на владеене на езика. Именно затова се стараем да Ви предлагаме ресурси, чиито разновидности дават различни по трудност възможности.

Използвайте този вариант, който съвсем малко превишава знанията и уменията на детето! Така то ще има полза от работата си, без да се усеща безсилно.

Този безплатен ресурс е преназначен за по-малките деца – от 3-4 до 8-годишните. Все пак, ако детето Ви е в началното училище, но с по-ниско ниво на владеене на езика, например А1, също бихте могли да го използвате. Ако се затруднявате да определите нивото на владеене на Вашето дете, можете да прочетете нашата статия тук. В нея ще намерите повече информация за степените на езикова компетентност според Европейската езикова рамка. Ако и тя не отговори на въпросите Ви, свържете се с нас за езикова консултация.

Ето и трите варианта, които сме подготвили за Вас. Под всяка илюстрация сме сложили кратки инструкции как да се използва в работа с децата, за които българският език е втори.

Вариант 1

комиск с реплики Дядо вади ряпа

Този вариант е за децата, които все още се затрудняват да създават самостоятелно свързан текст. За тези, които вече знаят думите за членовете на семейсвото и основните животни.

Вариант 2

комикс Дядо вади ряпа с реплики за попълване

Този вариант също е за децата, които все още не са достатъчно уверени да разкажат самостоятелно приказката. Те вече боравят по-умело с езика. Могат да правят разлика между пряка и непряка реч. Знаят как се образуват обръщенията на български език.

Вариант 3

комикс Дядо вади ряпа с всички герои- баба, дядо, внуче, коте, куче, мишка

Този вариант е или за най-смелите, или за най-малките.
Големите деца могат сами да съставят по картинки приказката. Могат и да я напишат.
А за най-малките, родителите/ учителите могат да използват илюстрацията, за да им разказват приказката и да им посочват героите.

И не забравяйте да последвате фейсбук страницата ни. Стараем се да публикуваме всекидневно интересни и полезни постове!