Проверете знанията си за високите върхове в България

Интерактивни упражнения по георграфия на България за деца билингви

Предлагаме Ви няколко интерактивни упражнения по география на България за деца билингви. Те са съвсем елементарни и целят затвърждаването на знанията за върховете в нашата родина.