Нека започнем Вашето пътуване заедно!

  • 1
    Попълнете формуляра - Mолим да въведете посочените данни за детето и родителя, който желаете да бъде контактно лице. Уверяваме Ви, че личните Ви данни ще бъдат ползвани с оглед на Регламента за защита на лични данни.
  • 2
    Потвърждение - Ще получите автоматичен отговор за попълнения от Вас формуляр. Молим да имате предвид, че на този етап от записването мястото на Вашето дете в желаното ателие не е гарантирано. Това става едва след плащане на таксата за участие.
  • 3
    Уведомление за плащане - Когато се събере група за желаното ателие, ще Ви изпратим личен имейл с линк за плащане. Плащането се осъществява през МyPOS. Kогато получим плащането на таксата за избраното от Вас ателие, ще получите имейл с парола за достъп до виртуалната класна стая.